logo
Ragnhild Strøm Kleven

Fast advokatTrondheim

Ragnhild Strøm Kleven

Ragnhild jobber primært med offentlige anskaffelser, hvor hun gir bistand til helseforetak, kommuner og andre offentlige aktører. Hun bistår i hele anskaffelsesprosessen fra planleggingsfase til ferdig prosjekt, og har erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter, tilbudsevaluering, løpende vurderinger av avklarings- og avvisningsspørsmål, tildeling, avlysning, gjennomgang av innsynsbegjæringer og klagebehandling. Hun bistår først og fremst med prosjektgjennomføringen i store offentlige anskaffelser

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?