logo
Maria Andaas Kjøren

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigTrondheim

Maria Andaas Kjøren

Maria tilhører vår faggruppe for entrepriserett. Hun jobber med entreprise- og andre kontraktsrettslige problemstillinger, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett og annen forvaltningsrett.

Hun skrev masteroppgave om reklamasjonsplikt på ulovfestet grunnlag.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?