logo
Kjersti Lerkerød

PartnerOslo

Kjersti Lerkerød

Kjersti Lerkerød arbeider i hovedsak med entrepriserett, erstatningsrett og tvisteløsning. Hun har omfattende erfaring med kontraktsforhandlinger, løpende prosjektbistand og sluttoppgjørsdiskusjoner innen bygg og anlegg, og i grenseområdet mellom kontraktsrett og alminnelig erstatningsrett. Kjersti har prosedert saker for alle rettsinstanser og gjennomførte og vant sin første prøvesak for Høyesterett i 2022.

Kjersti jobbet som juridisk direktør i Kruse Smith Entreprenør fra 2020-2023 og har inngående kjennskap til de kommersielle og tekniske sidene av bygg- og anleggsbransjen. Hun brukes regelmessig som mekler, både i tvistesaker og i prosjekter med prosjektintegrert mekling (PRIME).

Kjersti er ranget som «Lovende talent» i kategorien entrepriserett i Kapitals advokatundersøkelse.

Kjersti has an amazing ability to get the full picture and then see the way to go forward from there. She is structured in her work and communication, and through good leadership makes it easier for the ones around her to know what to do to help the cases forward in the best possible way.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

12. mai 2023

Nyheter fra rettspraksis innen entrepriseretten

Så langt i år har Høyesterett behandlet flere saker på entrepriserettens område. Avgjørelsene har avklart prinsipielle spørsmål. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de viktigste avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene hittil i 2023.

27. mars 2023

Nyhetsbrev: Fortsatt uavklarte spørsmål rundt rammene for defensiv forsering

I Høyesteretts dom av 24. mars 2023 (HR-2023-534-A, Slemdal Skole) fastslås det at "alle kostnader som ikke vil oppstå dersom forsering ikke iverksettes", herunder kostnader til ineffektiv drift, skal inngå når "vederlaget for forseringen" anslås ved iverksettelse av defensiv forsering. Dommen gir veiledning om den videre praktiseringen av reglene om defensiv forsering i NS-serien, men etterlater også flere spørsmål.

2. februar 2023

Kjersti Lerkerød er ny partner i Arntzen de Besche

Det er med stor glede at vi kan ønske Kjersti Lerkerød velkommen som partner hos oss. Kjersti er en dyktig entrepriseadvokat, og har siden 2019 hatt stillingen som juridisk direktør i Kruse Smith entreprenør, hvor hun har jobbet med løpende prosjektrådgivning og tvisteløsning. Hun har også fulgt selskapet gjennom flere omstillings- og salgsprosesser.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?