logo
Elisabeth Skjebstad

AdvokatfullmektigOslo

Elisabeth Skjebstad

Elisabeth er del av vår arbeidslivsavdeling. Hun bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning, utredninger, forhandlinger og tvisteløsning innen en rekke problemstillinger på arbeidsrettsfeltet.

Elisabeth har lang erfaring med offentlig virksomheter, og har derfor særlig kompetanse innen statsansatteloven offentlig forvaltning generelt. Hun har blant annet svært god kjennskap til forvaltningsloven og offentleglova.

Aktuelt

Se alle

7. juli 2023

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - nye krav til innholdet i arbeidsavtalen

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene i proposisjonen ligger nye krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen og nye regler i forbindelse med avtalt prøvetid. Forslagene, som nå ligger til behandling i Stortinget, vil trolig bli vedtatt. Regelendringene vil ha stor praktisk betydning for norske arbeidsgivere.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?