logo
Bendik Medhus

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

SenioradvokatOslo

Bendik Medhus

Bendik arbeider med næringseiendom. Han har skrevet masteroppgave innenfor fagområdene Selskapsrett og erstatningsrett med tittelen ”Medvirkeransvar etter aksjeloven 17-1 annet ledd – Medvirkers forhold til primærskadevolders tapsforvoldelse”.

Aktuelt

Se alle

26. april 2022

Adkomst er mer enn veirett

En lovlig adkomst fra en offentlig vei handler om mer enn bare tinglyste rettigheter. Avkjørselspunktet må også være godkjent av vegmyndighetene, og mangler slik godkjenning kan det koste eiendommen dyrt.

11. februar 2021

Nyhetsbrev: Regjeringen legger til rette for "leie-til-eie"-strukturer

I pressemelding fra regjeringen den 3. februar 2021 gir regjeringen utrykk for at det er ønskelig å legge til rette for bruk av «leie-til-eie»-ordninger som et virkemiddel for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. Som et konkret tiltak informerer regjeringen om at Finansdepartementet har igangsatt en utredning av behovet for endring av skatteloven § 7-3 om beskatning av boligselskap og andelshavere. Regjeringen legger i pressemeldingen til grunn at dagens skatteregler kan gi «disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap» og viser til at private boligutviklere har utrykt at det i flere prosjekter kunne vært inngått avtaler med leie-til-eie-struktur for minst 30 % av enhetene i prosjektet.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?