logo

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum med kjøp av ti prosent eierandel i YME-feltet i Norge

Vi er stolte over å ha bistått Lime Petroleum som deres juridiske rådgivere i en salgs- og kjøpsavtale med KUFPEC Norway AS. Lime Petroleum kjøper med dette en andel på 10 prosent i det produserende YME-feltet i Nordsjøen. Den totale transaksjonsverdien er USD 68,053 millioner og vil bli betalt kontant når transaksjonen fullføres.

YME-feltet drives av Repsol Norge AS, og med dette oppkjøpet vil Lime Petroleum ytterligere styrke sin posisjon som en fullverdig lete- og produksjonsaktør på norsk sokkel.

Transaksjonen mellom KUFPEC og Lime Petroleum AS er underlagt statlig godkjenning. Transaksjonens trådte i kraft 1. januar 2022, og anslås å være ferdig i desember 2022.

Vi gratulerer alle involverte parter. Vårt kjerneteam besto av Rune Omdahl, Rune Tjomsås Andersen, Ane Stanger Tronrud og Aleksander Dypvik Myklebust. Les hele pressemeldingen her.