logo

Arntzen de Besche har bistått Abilia med oppkjøpet av Cognita AS

Vi er stolte over å ha bistått Abilia, datterselskapet til MedCap, i deres avtale om å kjøpe hjelpemiddelselskapet Cognita AS. Transaksjonen vil ytterligere styrke Abilias posisjon i Norden innenfor digitale hjelpeprodukter.

Abilia har en ledende posisjon innen hjelpeteknologi i Norden, mens Cognita har etablert en sterk posisjon innen hjelpeprodukter i Norge. Anders Dahlberg, administrerende direktør i MedCap AB, sier følgende om avtalen:

- Oppkjøpet av Cognita utvider Abilias portefølge i Norge og er i tråd med strategien om å bygge Abilias sterke posisjon innen hjelpeprodukter og velferdsteknologi.

Vi gratulerer alle involverte parter. Vårt kjerneteam besto av Knut Martinsen, Anette Walaker Hansen og Marianne Lutterloh Ljones.