logo

Arntzen de Besche bistår Torghatten ASA i bud på selskapet fra EQT

Den 23. desember fremmet EQT Infrastructure V, gjennom HATI BidCo, et tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA. Tilbudet verdsetter aksjene i Torghatten ASA til 8,58 milliarder kroner. Torghattens eierandel i Widerøe er ikke en del av transaksjonen med EQT.

Torghatten er et av Norges største transportkonsern og har eierandeler i selskaper innenfor busstransport, luftfart og skipsfart. Selskapet har hovedkontor i Brønnøysund og har mer enn 7000 ansatte.

EQT er et ledende investeringsselskap som forvalter mer enn 46 milliarder EURO og som har eierandeler i selskaper som til sammen sysselsetter 159 000 ansatte globalt.

Mer informasjon om budet er tilgjengelig i pressemeldingen fra EQT.

Arntzen de Besche har bistått Torghatten ASA i transaksjonen. Kjerneteamet fra Arntzen de Besche har bestått av Jon Martin Atkinson, Steffen G. Rogstad, Marianne Sahl Sveen, Maria Tanemsmo, Henrik Braavold Johansen og Erik Ellekjær Kjesbu.