logo

Arntzen de Besche bistår NTS ASA i kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon