logo
Regine Hoseth Mikkelsen

Fast advokatTrondheim

Regine Hoseth Mikkelsen

Regine har spesialisert seg innenfor selskaps- og bedriftsskatterett. Hun bistår våre klienter i forbindelse med omorganiseringer, restruktureringer og stiftelse eller likvidasjon av selskaper. Hun bistår også med generasjonsskifte i familieeide bedrifter. I tillegg er hun en del av vårt team som jobber med gjeldsforhandlinger og konkursbo.

Regine har hatt varierte oppdrag med tanke på bransjetilhørighet og bedriftsstørrelse, og har dermed opparbeidet seg en bred forståelse for nødvendigheten av å tilpasse seg klientens ønsker og bakgrunn. Hun er opptatt av å være en god sparringspartner for våre klienter, og mener at det beste resultatet oppnås når klienten selv føler eierskap til prosessen. Hennes arbeidserfaringer har også gitt henne god innsikt i planlegging og gjennomføring av revisjon, noe som kommer godt med ved utførelsen av hennes arbeid hos oss

Aktuelt

Se alle

28. august 2023

En kur mot fremtidig arveavgift

Under Arendalsuka møttes eiendomsinvestor, Christian Ringnes, og Rødt-leder, Marie Sneve Martiniussen, til en opphetet debatt om dagens og fremtidens skatteregler.

11. november 2022

Leietaker er konkurs - hva gjør vi?

Mange bedrifter sliter økonomisk under økte kostnader, og det ventes at konkurstallene vil øke i nær fremtid. Når en bedrift slås konkurs, skjer det ofte uten noe forvarsel til omverdenen. Den som har inngått en kontrakt med en konkursrammet bedrift kan derfor bli nødt til å ta viktige beslutninger raskt. Vi ser nærmere på hva utleier må være oppmerksom på hvis leietaker går konkurs, slik at utleier unngår å lide unødig tap.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?