logo
Ingeborg Maria Gundem

SenioradvokatOslo

Ingeborg Maria Gundem

Ingeborg jobber primært med konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser, samt generell EU/EØS-rett. Hun har også bred erfaring med regulerte markeder som telekom og legemidler.

Innenfor konkurranserett bistår hun nasjonale og internasjonale aktører innenfor hele konkurranserettens område, inkludert meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet, etterforskningssaker og rådgivning knyttet til spørsmål om konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling.

Ingeborg har omfattende erfaring med EU/EØS-rettslige spørsmål, og har arbeidet i EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Hun har også representert ESA i arbeidsgrupper i EU-kommisjonen.

Aktuelt

Se alle

18. desember 2023

Nytt forslag om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Regjeringen kom fredag 15. desember med et nytt forslag til forskrift om forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen, et drøyt år etter at forrige forslag møtte massiv motstand fra bransjen. Det nye forslaget vil rette seg mot både leverandører og grossister i dagligvarebransjen, og forbyr aktører med relativ markedsmakt å kreve ulike innkjøpsbetingelser for likeverdige ytelser, dersom forskjellene begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?