logo
Ingeborg Maria Gundem

SenioradvokatOslo

Ingeborg Maria Gundem

Ingeborg jobber primært med konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser, samt generell EU/EØS-rett. Hun har også bred erfaring med regulerte markeder som telekom og legemidler.

Innenfor konkurranserett bistår hun nasjonale og internasjonale aktører innenfor hele konkurranserettens område, inkludert meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet, etterforskningssaker og rådgivning knyttet til spørsmål om konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling.

Ingeborg har omfattende erfaring med EU/EØS-rettslige spørsmål, og har arbeidet i EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Hun har også representert ESA i arbeidsgrupper i EU-kommisjonen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?