logo
Frida May Behrens

SenioradvokatOslo

Frida May Behrens

Frida jobber primært med offentlige anskaffelser og konkurranserett, samt generell EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår hun nasjonale og internasjonale aktører, og norske offentlige oppdragsgivere, med gjennomføring av anskaffelsesprosesser. Frida bistår i all hovedsak leverandørsiden, herunder med kvalitetssikring av tilbud, gjennomgang av konkurransegrunnlag, bistand ved forhandlinger og i forbindelse med tilbudsevaluering, samt bistand i eventuelle klage- og innsynsprosesser overfor oppdragsgiver, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og domstolene.

Innenfor konkurranserett bistår hun nasjonale og internasjonale aktører innenfor hele konkurranserettens område, inkludert meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet, men med særlig fokus på spørsmål om konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling. Foruten utredninger og vurderinger av opptreden opp mot konkurransereglene, har Frida bistått i flere konkurranserettslige saker for norske domstoler.

Som rådgiver er Frida engasjert, har et kommersielt blikk og er opptatt av å gi klientene praktiske og konsise råd.

Very talented, very friendly and client oriented.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

26. mai 2020

Contribution to "Public Procurement and Government Contracts 2020"

Espen I. Bakken, Frida May Behrens and Kristine Farestvedt Nesse have contributed with the Norwegian chapter in "Public Procurement and Government Contracts 2020". The chapter includes a summary of the most important regulations for public procurement, in a Norwegian context.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?