logo
Ben Crane

AdvokatfullmektigTrondheim

Ben Crane

Ben arbeider i vår faggruppe for Teknologi og Innovasjon, herunder med immaterielle rettigheter, markeds- og medierett, IT, kontrakter og transaksjoner.

Han skrev masteroppgave om forretningshemmeligheter med tittelen «Vern av forretningshemmeligheter – En rettsdogmatisk fremstilling av «sum av viten» som rettslig vernet forretningshemmelighet».

Aktuelt

Se alle

18. september 2023

Stram til AI-skruen - unngå lekkasjer

Det er ingen tvil om at AI gir store muligheter. Like sikkert er det at ukritisk bruk innebærer uønsket risiko. Vi utforsker hvilken rettslig risiko bruken av slike verktøy kan innebære for konkurransesensitive fortrinn og kunnskap, og hvordan man kan navigere for å unngå dette.

8. september 2022

Ny lov om levering av digitale ytelser i forbrukerforhold; Fremtidsrettet forbrukerlovgivning

Før sommeren ble den nye loven om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven) kunngjort. Loven vil tre i kraft 1. januar 2023, og gjennomfører EU-direktiv 2019/770 i norsk rett. Digitalytelsesloven gir forbrukere en rekke ufravikelige rettigheter i avtaler om levering av digitale ytelser. Derfor er det viktig at virksomheter som tilbyr digitale ytelser til forbrukere kartlegger hvilke av deres tjenester og produkter som omfattes av loven, og at de sørger for at standardvilkårene for ytelsene er i samsvar med loven. I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over hvilke avtaler loven er ment å omfatte, og redegjør for noen av de reglene vi mener vil være praktiske for aktørene i bransjen å ha kjennskap til før loven trer i kraft.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?