logo

AdeB-dagene: manuduksjon i sivilprosess

08:00 - 10:00

13. desember

Ruseløkkveien 30

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.

Våre partnere Andreas Nordby og Wenche Maartmann-Moe foredrar om temaet «Bevis». Manuduksjonen vil dreie seg om tvistelovens alminnelige regler om bevis, bevisføring, bevisforbud og bevisfritak.

Andreas har blant annet fire års erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, har utgitt bok om gruppesøksmål og leder Arntzen de Besches avdeling for tvisteløsning i Oslo.

Wenche har bred kunnskap om kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har også erfaring som voldgiftsdommer, er sertifisert mekler, og sitter i et meklingsutvalg for større tilvirkningskontrakter.

Det blir servert frokost i forkant av manuduksjonen.

Vi gleder oss!