logo
Asgeir Lehmann

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigOslo

Asgeir Lehmann

Asgeir er spesialisert innen selskapsrett og M&A. Han bistår hovedsakelig klienter med oppkjøp, salg og generelle selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger. Som en del av mastergraden i rettsvitenskap har Asgeir en Postgraduate Diploma i International Finance Law fra Queen Mary University of London. Hans masteroppgave innenfor selskapsrett har tittelen "Formuerettslig kontinuitet ved fusjon - virkninger av fusjon for medkontrahentene til det overdragende selskaper".

Erfaring

2020 -

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2019

Advokatfirmaet Elden

Studentmedarbeider

2018 - 2019

Diverse advokatfirma

Trainee

2016 - 2017

Universitetet i Bergen

Arbeidsgruppeleder

Utdanning

2019 - 2020

Queen Mary University of London

Spesialfag som en del av mastergraden

2015 - 2020

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

2013 - 2014

Sjøforsvaret

Grunnleggende befalsutdanning

Aktuelt

Se alle

2. november 2021

Nyhetsbrev: Delvis ikrafttredelse av lov om reelle rettighetshavere- plikt til å opprette internt register fra 1. november 2021

Fra og med mandag 1. november 2021 trådte den nye loven om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft. Hva innebærer dette for foretakene som er omfattet, herunder stiftelser? Lov om register over reelle rettighetshavere gir plikter til å innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle rettighetshavere. Disse opplysningene skal, på et senere tidspunkt når loven i sin helhet trer i kraft, rapporteres videre til et sentralt register som skal være tilgjengelig for enhver, med enkelte unntak som opplysninger om fødselsnummer og D-nummer. Loven er basert på et EU direktiv og har blant annet en side til hvitvaskingsregelverket. Formålet er å forenkle og automatisere tilgang til informasjon om reelt eierskap i næringslivet.
0/0