logo

NTS fusjonerer med Frøy Gruppen

Styret i det børsnoterte selskapet NTS ASA har inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen. Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for begge parter i transaksjonen.

Fusjonen omfatter også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway Royal Salmon ASA, som utgjør 6.993.188 aksjer tilsvarende 16.05% av aksjene i NRS. Etter fusjonen er gjennomført, blir NTS største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA.

NTS vil gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og innenfor servicetjenester til havbruksnæringen. Ved gjennomført transaksjon vil NTS eie 66 servicefartøy, 16 brønnbåter og 4 skip innenfor sjøtransport (tall inkludert nybygg).

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse på ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA, standard forbehold knyttet til blant annet gjennomført due diligence samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Børsmelding fra NTS er tilgjengelig her. Transaksjonen er også omtalt hos Finansavisen her.

Teamet fra Arntzen de Besche har bestått av Jon Martin Atkinson, Steffen G. Rogstad, Anders Dyrseth, Aleksander Rygh Pedersen, Svein Terje Tveit og Line Hoven.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?