logo

Arntzen de Besche bistår i kjøp av eiendomsportefølje fra Telenor

Et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg, Fredensborg Bolig, Norgesgruppen Eiendom, Johan Johannson Eiendom og Fagerstad Utvikling har inngått avtale om kjøp av 85 utviklingseiendommer fra Telenor. Transaksjonen er ledd i Telenors program for forenkling og modernisering. Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er vurdert til 1,4 milliarder kroner.

Porteføljen består av eiendommer over hele landet som Telenor ikke vil ha behov for etter at den planlagte kobbersaneringen i Telenors nett er gjennomført. Gjennomføring av salget vil finne sted rundt 1. september 2020. Telenor vil deretter leie tilbake de 85 eiendommene i sin helhet for en periode på inntil 5 år. Kjøper vil parallelt omregulere og utvikle eiendommene til bolig- og næringsformål.

Pareto Securities og Arntzen de Besche har bistått konsortiet i transaksjonen. Teamet fra Arntzen de Besche har bestått av Håvard Bergli, Hans Henrik Kværne, Bendik Medhus, Andreas Iversen, Eyvind Sandvik og Svein Terje Tveit.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?