logo

Arntzen de Besche har bistått Gaia Salmon med å hente inn 392 millioner

Vi er stolte over å ha bistått Gaia Salmon med en emisjon som har hentet inn 392 millioner kroner i frisk kapital. Dermed kan selskapet starte byggingen av det planlagte postsmoltanlegget på Træna, og levering av postsmolt til offshore havbruk.

Styreleder i Gaia Salmon, Roald Dolmen, og hans selskap Rodo Landbasert, gikk inn med 175 millioner i kapitalutvidelsen, og er fortsatt største eier i Gaia Salmon med 45 prosent av aksjene. Aker Capital går inn med 155 millioner kroner, og blir med det nest største eier. I tillegg har Gaia Salmon inngått en samarbeidsavtale med SalMar Aker Ocean om leveranser til postsmolt til offshore havbruk.

Første byggetrinn har oppstart i januar 2023 og omfatter en bygningsmasse på omtrent 15 000 kvadratmeter.

Vi gratulerer alle involverte! Vårt kjerneteam har bestått av Maria B. Tanemsmo og André Michaelsen.