logo
Vilde Wassås Kveinå

AdvokatfullmektigOslo

Vilde Wassås Kveinå

Vilde er tilknyttet faggruppen arbeidsliv.

Hun har master i rettsvitenskap fra UiT Norges Arktiske Universitet.

Vilde skrev sin masteroppgave innen arbeidsrett og likestillings- og diskrimineringsrett, med tittelen «Adgangen til bakgrunnssjekk av arbeidssøkeres landbakgrunn. Rettslige skranker for arbeidsgivers adgang til å innhente og vektlegge opplysninger om arbeidssøkeres landbakgrunn ved ansettelse.»

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?