logo
Trine Hammervold

AdvokatfullmektigTrondheim

Trine Hammervold

Trine er en del av faggruppen for Teknologi og innovasjon, hvor hun jobber med spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Trine har tidligere jobbet som jurist og personvernombud for AtB hvor arbeidet bestod av generell compliance av personvern. Trine har også jobbet som personvernombud for alle Norges domstoler, inkludert Domstoladministrasjonen, tilsynsutvalget for dommere, innstillingsrådet for dommere og Finnmarkskommisjonen. Trine har i sitt arbeid jobbet tett på IT, CISO og informasjonssikkerhetsrådgivere og har opparbeidet seg god teknisk kompetanse som utfyller det juridiske.

Nylig har hun tatt to enkeltemner på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hvor hun har skrevet om bruk av AI innenfor Cybersecurity og sikkerhet i sky, herunder viktigheten av en robust Skystrategi for virksomheter når de tar steget over i sky.

På studiet tok Trine spesialfag innenfor cybersecurity og i sin masteroppgave analyserte hun lovpålagte varslingsforpliktelser ved cybersikkerhetsbrudd i henholdsvis GDPR og NIS-direktivet.

Aktuelt

Se alle

12. februar 2024

EUs Digital Operational Resilience Act: Et stort steg i riktig retning mot økt cybersikkerhet og markedsstabilitet i EUs finanssektor

Det digitale trusselbildet for finansielle tjenester er i rask endring og trusselaktører utnytter stadig sårbarheter hos bankers IKT-leverandører. I 2023 ble MoveIT, et selskap som tilbyr tjenester for deling av dokumenter, utsatt for et enormt cyberangrep. Ifølge oppdaterte tall fra Emsisoft ble over 50 ulike banker, bl.a. Deutsche Bank, ING., Postbank og Sparda-Banken, berørt av angrepet. Data tilhørende mer enn 62 millioner personer ble påvirket. MoveIT-angrepet illustrerer at finanssektoren er preget av høy grad av sammenkobling ved bruk av samme IKT-leverandører.

30. november 2023

Dette bør du vite om digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024

Når den nye loven trer i kraft vil flere virksomheter møte strengere krav til kontroll av sikkerhetsarbeidet. De vil også bli pålagt å varsle ved uønskede hendelser i nettverks- og informasjonssystemer, som brukes for å levere samfunnsviktige tjenester og digitale tjenester.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?