logo
Hanan Abdellaue

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

Fast advokatOslo

Hanan Abdellaue

Hanan er spesialisert innenfor kontraktsrett og tvisteløsning, og har særskilt kompetanse innen entrepriserett.

Hanan bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere i alle faser av et byggeprosjekt. Dette innebærer blant annet utarbeidelse og forhandling av kontrakter, løpende oppfølging av prosjekter og håndtering av tvister som gjelder sluttoppgjør og mangelfulle ytelser. Hanan har bred erfaring med håndtering av store og komplekse saker, både for nasjonale og internasjonale klienter. Hun har også kompetanse på OPS-kontrakter. I tillegg har hun god erfaring med tvisteløsning og prosess, og har prosedert saker for både tingrett og lagmannsrett.

Gjennom sin varierte arbeidserfaring har Hanan fått god innsikt i de utfordringer som oppstår i bygg- og anleggsbransjen, og hvordan de best kan motvirkes. Hun evner å se problemstillinger i et helhetlig perspektiv og er opptatt av å finne de gode løsningene som skaper verdi for klienten.

Aktuelt

Se alle

12. mai 2023

Nyheter fra rettspraksis innen entrepriseretten

Så langt i år har Høyesterett behandlet flere saker på entrepriserettens område. Avgjørelsene har avklart prinsipielle spørsmål. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de viktigste avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene hittil i 2023.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?