logo
Hallvard Sund

AdvokatfullmektigOslo

Hallvard Sund

Hallvard er tilknyttet tvisteløsningsteamet vårt. Parallelt med masteroppgaven sin jobbet han for Stortingets utredningsseksjon hvor han jobbet med stats- og forvaltningsrettslig utredningsarbeid. Han har også jobbet for Sivilombudets kontor, med klagesaksbehandling i blant annet plan- og bygningssaker og miljørett.

Hallvard skrev masteroppgaven "Omgjøring av ugyldige konsesjoner" som tok for seg forvaltningsrettslige og erstatningsrettslige problemstillinger ved omgjøring av ugyldige konsesjoner, med særlig søkelys på betydningen av konsesjonærens innrettelse og forventninger.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?