logo
Andreas Skatvedt Iversen

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

Fast advokatOslo

Andreas Skatvedt Iversen

Andreas arbeider hovedsakelig med næringseiendom. Han bistår klienter med kjøp og salg av næringseiendommer, og har god erfaring med due diligence prosesser i forbindelse med eiendomstransaksjoner. I tillegg bistår Andreas i forbindelse leieforhold og kontraktsrett.

Andreas har også erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold, tomtefeste og tvangsfullbyrdelse.

Hans masteroppgave omhandlet erstatningsrett med tittelen «Det offentliges oppdragsgiveransvar».

Aktuelt

Se alle

22. mars 2022

Erfaringer med aksjeloven § 8-10 og oppgjør i eiendomstransaksjoner

I 2020 ble aksjeloven § 8-10 endret, og unntaksforskriften for eiendomsselskaper ble opphevet. Etter opphevingen var det knyttet usikkerhet til hvordan saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 vil påvirke gjennomføringen av eiendomstransaksjoner. I dag - litt over to år etter at unntaksforskriften ble opphevet, ser vi at det har etablert seg en bransjepraksis for hvordan eiendomstransaksjoner og oppgjørene gjennomføres.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?