Hopp direkte til innhold

Finansregulatorisk

Vi har spisskompetanse innenfor hele det finansregulatoriske området, og våre klienter kan forvente advokatbistand tuftet på solide juridiske kunnskaper, bransjeerfaring, kommersiell forståelse og innovasjon.

Vi bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak, kapitalforvaltningsselskap, eiendomsmeglingsforetak og inkassoforetak mv. Vi bistår også utstedere, investorer og andre stakeholdere. 

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i bank- og finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter, og er forfattere av sentral faglitteratur på området.

Vår erfaring omfatter bl.a. etablering av foretak under konsesjon, grensekryssende tjenesteyting, erverv av eierandeler i finansinstitusjoner (strukturforhold), transaksjoner og omorganiseringer, distribusjon, implementering av nytt regelverk, konsernforhold, kapitaldekningsspørsmål og regulatorisk kapital, obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), handel i finansielle instrumenter og betalingsformidling.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Finansregulatorisk