logo

Seminarer

6. desember 16:00-18:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i folkerett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
7. desember 16:00-18:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i erstatningsrett

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i erstatningsrett i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.
8. desember 07:00-08:30
Seminar | Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Frokostseminar om varslingsreglene i entrepriseretten

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til frokostseminar om varslingsreglene i bygg- og anleggsprosjekter. Byggherrer, entreprenører og de ulike rådgiverne (arkitekter, rådgivende ingeniører) er som regel forpliktet til å forholde seg til ulike varslingsregler i sine prosjekter.
9. desember 07:30-11:15
Seminar | House of Oslo, Ruseløkkveien 34, Oslo

Erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett – hvor går vi herfra?

Vi har gleden av å invitere til seminar om erstatningsregimet etter norsk anskaffelsesrett, et høyaktuelt tema som i økende grad har vært debattert de siste årene. Dette skyldes blant annet saker der domstolene har tilkjent svært høye erstatningssummer, og en jevn økning av antallet erstatningssøksmål. Høyesterett har i den såkalte Fosenlinjen – saken uttalt at rettstilstanden til dels er «uheldig», men henvist til lovgiver å eventuelt endre denne. Det kan forventes at Nærings- og fiskeridepartementet nå vurderer denne og andre tilsvarende oppfordringer nøye.
13. desember 08:00-10:00
Seminar | Ruseløkkveien 30

AdeB-dagene: manuduksjon i sivilprosess

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre nye lokaler i Ruseløkkveien 30.