logo

- Vi skal være en pådriver i det grønne skiftet

Vi har alle et ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Våre klienter består av sentrale aktører innen norsk næringsliv, og offentlige institusjoner som til sammen utgjør en viktig del av det norske samfunnet og den norske verdiskapingen. Vårt viktigste bidrag er den daglige rådgivningen hvor bærekraft og klima blir stadig viktigere.

- Vårt aller viktigste samfunnsbyggende bidrag ligger i å hjelpe klientene våre med å oppnå sine mål og sitt samfunnsansvar, forteller Håvard Sandnes, managing partner i Arntzen de Besche.

Det innebærer at man i noen tilfeller må si nei til kunder og mandater, når kundens virksomhet, mål eller mandat strider mot vår visjon, kjerneverdier og ønsket om å bidra til en mer bærekraftig samfunnsbygging.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimafotavtrykk, og vi har vært klimanøytrale siden 2019. I 2022 flyttet Oslokontoret inn i nye og miljøeffektive kontorlokaler i VIA, som er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent. Vi har også inngått en rekke strategiske samarbeid for å bidra inn i det grønne skiftet.

Samarbeid med Skift – Næringslivets klimaledere

Siden 2019 har vi vært medlem i, og hatt et tett samarbeid med Skift - næringslivets klimaledere. Formålet med dette nettverket er å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

- I Skift-nettverket samarbeider vi med noen av Norges ledende virksomheter. Vi jobber målrettet innenfor en rekke ulike bransjer for å påvirke hvordan innkjøpsprosessene gjennomføres i en mer bærekraftig retning, forteller Svein Terje Tveit, partner og bærekraftsansvarlig i Arntzen de Besche.

Dette arbeidet har blant annet resultert i en veileder for grønne innkjøp, som ble lansert i 2020. I januar 2023 etablerte vi også et nytt nasjonalt fagnettverk for medlemmer som jobber med grønne innkjøp.

- Ved å samle innkjøpsmakt og kompetanse i ett rom, håper vi at nettverket kan bidra til å sette tydeligere rammer for hvordan man best kan jobbe for grønnere innkjøp, og dele beste praksis og erfaringer, forteller Tveit.

Sammen med de andre medlemsbedriftene har vi også samarbeidet om flere såkalte skiftnotat som retter seg inn mot spesifikke bransjer, med mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030. Her har vi blant annet bistått på skiftnotatene om mat og landbruk, og bygg og eiendom.

Vi arrangerer grønn uke

For andre år på rad inviterer vi i samarbeid med Skift til Grønn uke i våre lokaler. I løet av en uke i mars holder vi fem frokostseminar i våre lokaler. Her vil sentrale bransje- og fagspesialister i norsk næringsliv, og fra Arntzen de Besche, gi status på situasjonen i ulike markeder, dele erfaringer og snakke om fremtidens behov og muligheter.

Få oversikt over årets arrangementer og meld deg på her.

Samarbeid med Grønn Byggallianse

Bygg- og eiendomssektoren blir ofte omtalt som 40 prosent-næringen fordi de bruker 40 prosent av energien i samfunnet, 40 prosent av materialressursene og står for 40 prosent av det totale klimagassutslippene. Derfor er vi stolte over å ha inngått et samarbeid med Grønn Byggallianse om å lage en veileder for å bidra til bedre implementering, oppfølging og gjennomføring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR i entrepriseprosjekter.

- Mange synes det er utfordrende å integrere BREEAM godt i bygge- og entreprisekontrakter. Det går ut over miljøkvalitetene i prosjektet, og derfor er vi glade for å kunne bistå med vår juridiske kompetanse, forteller Wenche Maartmann-Moe, partner og leder for entrepriseavdelingen i Oslo.

For mer informasjon om vårt arbeid med bærekraft, les her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?