logo

Tipsen tilhører de ansatte

I dom avsagt 20. april slår Høyesterett fast at arbeidsgiver ikke har rettslig grunnlag for å foreta trekk i tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

I korthet kan saksforholdet fremstilles slik:

Ved Oslo Plaza Hotel AS og Hotel Bristol AS i Oslo mottar flere grupper av arbeidstakere tips fra gjester. Frem til 1. januar 2019 ble tipsen fordelt uavkortet mellom de ansatte. Etter 1. januar 2019 trådte det i kraft endringer i regelverket som medførte nye forpliktelser for arbeidsgivere ved behandlingen av tips. Hotellene valgte derfor å gjøre trekk i tipsen for å dekke blant annet arbeidsgiveravgift og utgifter til å administrere tipsordningen.

Gjestenes tips er ikke en ytelse til arbeidgiveren

I dommen fastslår Høyesterett at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse til arbeidstakerne. Tips er således betaling fra gjestene til arbeidstakerne og ikke tilbetaling til virksomheten, og arbeidstakerne har derfor krav på å få utbetalt tipsen – også der hvor betaling skjer per kort via bedriftens elektroniske betalingsordning.

Et hovedspørsmål i saken var imidlertid om arbeidsgiver kunne gjøre fradrag i innbetalt tips for arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Siden 2019 har arbeidsgiverne vært forpliktet til å holde oversikt over alt tips som ble betalt, både kontant og elektronisk, samt å innberette til skattemyndighetene hvor mye arbeidstakerne mottar i tips, foreta forskuddstrekk og å beregne arbeidsgiveravgift.

For Høyesterett var spørsmålet med andre ord om arbeidsgiver i kraft av styringsretten kunne belaste egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon i tipsbeløpene før det resterende utbetales til arbeidstakerne.

Plikt til å betale arbeidsgiveravgift påhviler arbeidsgiver

Høyesterett konstaterer at plikten til å betale arbeidsgiveravgift i sin helhet påhviler arbeidsgiver. En ordning hvor arbeidsgiver trekker arbeidsgiveravgift fra tipsen før tipsen utbetales til arbeidstakerne, medfører i praksis at det arbeidstakerne som dekker arbeidsgivers forpliktelse.

I følge Høyesterett kan tips karakteriseres som et lønnselement, og har derfor i noen grad beskyttelse mot ensidige endringer fra arbeidsgiveren i kraft av styringsretten.

Høyesterett konkluderte at styringsretten ikke ga de aktuelle hotellene (Bristol og Plaza i Oslo) rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsene til dekning av arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen.

Arbeidstakerne ble tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?