logo

Artikkel i Dagsavisen: En viktig seier for entreprenørbransjen

I en bransje preget av høyt tvistenivå og mange konkurser, vil nye momsregler forhåpentligvis kunne lette på entreprenørenes likviditetsbelastning.

Plikt til å betale merverdiavgift på omtvistede krav er noe som har opptatt aktørene i bygg- og anleggsbransjen i lang tid.

I tilfeller hvor oppdragsgiver ikke vil betale et krav fra entreprenør, eksempelvis fordi det er uenighet om vederlaget for tilleggsarbeid, er dagens regel at entreprenøren må betale merverdiavgift til staten før kravet er endelig avklart.

Konfliktnivået i bygg- og anleggsprosjekter kan være høyt, og samlet omtvistede beløp mellom entreprenører og oppdragsgivere utgjør flere milliarder kroner i året. For en bransje preget av lave driftsmarginer, konkurser og likviditetsproblemer, har pålegg om å betale merverdiavgift for disse omtvistede kravene vært uheldig.

Spesielt i prosjekter hvor staten er oppdragsgiver, har det virket paradoksalt at entreprenørene skal betale en avgift til staten for krav staten ikke vil betale for. Konsekvensen har vært at entreprenører har forskuttert merverdiavgift for store beløp.

Bransjeorganisasjonene har i mange år jobbet for en regelendring, og har nå endelig fått gjennomslag.

Når regjeringen gjennomfører regelendringen som finanskomiteen har fremmet, vil entreprenørene kunne slippe å betale merverdiavgift før et omtvistet krav er avklart. Dette vil føre til en likviditetsfordel sammenlignet med dagens regel hvor entreprenørene må fakturere og innbetale merverdiavgift, uavhengig av om vedkommende fikk betalt eller ikke av oppdragsgiveren.

Det er mange spørsmål som vil komme opp når de nye reglene skal utformes, for eksempel om forsinkelsesrenter og standardkontraktenes krav om at entreprenøren må utstede fakturaer for disse omtvistede kravene. Endelig avklaring på slike spørsmål får vi ikke før det foreligger nytt regelverk.

Likevel er det ingen tvil om finanskomiteens klare marsjordre er en viktig seier for entreprenørbransjen.

Artikkelen er skrevet av Vjosa Maxhuni og Erlend Indrebø Andås og ble publisert i Dagsavisen 19. mai 2021.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?