logo

Arntzen de Besche bistår Glommen Mjøsen Skog

Den 23. desember kunngjorde Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 % av aksjene i Moelven Industrier ASA til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Gjennom transaksjonen investerer KLP om lag 290 millioner i selskapet.

For snart ett år siden kjøpte Glommen Mjøsen Skog ca 80 % av aksjene i Moelven Industrier ASA. Etter KLPs kjøp av aksjer, vil Glommen Mjøsen Skog fortsatt være største eier i Moelven og inneha en eierandel på 67 %. Mer informasjon er tilgjengelig i pressemeldingen fra Glommen Mjøsen Skog.

Arntzen de Besche har bistått Glommen Mjøsen Skog i transaksjonen. Kjerneteamet har bestått av bestått av Lars Horgen Hinze, Anne Katrine Sande og Ingrid Haavaldsen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?