logo

Arntzen de Besche bistod Nutreco, som nå går inn på eiersiden i Andfjord Salmon

Dyrefor- og ernæringsspesialisten Nutreco og det norske sjømatkonsernet Holmøy deltar i en rettet emisjon i Andfjord Salmon, som fører opp et landbasert oppdrettsanlegg på Andøya. Vi er stolte over å bistå Nutreco som juridiske rådgivere i denne prosessen.

Nutreco er en velrennomert aktør og investor i akvakulturnæringen, og har rundt 12 000 ansatte i 37 land. I Norge opererer konsernet gjennom akvakulturvirksomheten Skretting. Investeringsdirektør i Nutreco forteller følgende i en pressemelding.

- I Nutreco har vi forpliktet oss til formålet vårt om å fôre fremtiden. Investeringen vår i Andfjord Salmon understøtter ambisjonen vår om å tilby løsninger som sikrer at havbruksnæringen på bærekraftig vis fortsetter å dekke sjømatbehovene til en stadig voksende global befolkning.

Vi gratulerer alle involverte med resultatet. Vårt kjerneteam bestod av Knut Martinsen og Svein Terje Tveit.