logo

Arntzen de Besche bistår ABAX i oppkjøp

Arntzen de Besche har bistått Investcorps porteføljeselskap ABAX i forbindelse med oppkjøp av Automile, et nordisk Saas-telematikk og IoT-selskap. Avtalen ble inngått 13. oktober 2020.

Den sammenslåtte virksomheten vil danne et ledende nordisk SaaS-selskap som leverandør av telematikk og IoT-tjenester med over 350.000 abonnement i Europa og USA. Oppkjøpet ventes fullført innen utgangen av oktober 2020. Pressemelding fra ABAX er tilgjengelig her.

ABAX eies av private equity fondet Investcorp som forvalter i overkant av 32 milliarder dollar. Investcorp har hovedkontor i Bahrain og er notert på Bahrain-børsen.

Arntzen de Besche har bistått Investcorp/ABAX som norsk juridisk rådgiver i samarbeid med Roschier Stockholm, som svensk juridisk rådgiver. Teamet fra Arntzen de Besche har bestått av Lars Horgen Hinze, Anne Kathrine Sande, Asgeir Lehman og Atle Stensrud.