logo
Benedicte Mæhle Berglund

AdvokatfullmektigTrondheim

Benedicte Mæhle Berglund

Benedicte tilhører vår faggruppe for entrepriserett. I tillegg til entrepriserettslige arbeidsoppgaver, jobber også Benedicte en del med offentlige anskaffelser.

Hun skrev masteroppgave innenfor selskapsrett om "Grunnlaget for og rekkevidden av aksjeeiers ulovfestede lojalitetsplikt".

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?