Hopp direkte til innhold

Restrukturering og insolvens

Våre advokater har utstrakt erfaring med ulike former for insolvens, restruktureringsarbeid og refinansiering.

Vi har en omfattende insolvenspraksis, herunder restrukturering og bobehandling innen mange bransjer. Stramme tider byr på utfordringer. Ordretørke, uteblitt likviditetstilgang og mangel på finansieringsmuligheter reduserer et foretaks evne til å ivareta egne forpliktelser overfor leverandører, kunder og ansatte.

Stabil og god kompetanse

Vi har opprettholdt vår kompetanse og sterke fagmiljø innenfor insolvensområdet i så vel dårlige som gode tider.

I samarbeid med andre faggrupper står vi godt rustet til å bistå i alle typer oppdrag. Vi har kompetanse innen: 

Rask bistand

Evne til rask omstilling og iverksettelse av effektive tiltak er avgjørende. Alle er mer tjent med at en virksomhet, som ellers er levedyktig, kan fortsette sin virksomhet. For å oppnå dette kreves profesjonell bistand. Våre råd kan hindre eller begrense tap.

Kurs og undervisning

Vi har gjennom årene drevet betydelig kurs- og undervisningsvirksomhet innenfor insolvensområdet, også på universitetsnivå.

Kontakt oss – når du har behov for juridisk rådgivning og bistand.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Restrukturering og insolvens