logo

Arbeidet med likestilling og mot diskriminering

Arntzen de Besche jobber for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arntzen de Besche nedsatte i 2019 et mangfoldsutvalg.

- Utvalgets mandat var i første omgang fokusert inn mot kjønnsbalansen i firmaet, og konkret hvordan firmaet kan jobbe for å bedre kjønnsbalansen i partnerskapet. Selv om kjønnsbalanse i partnerskapet fortsatt er et fokusområde, har mangfoldsutvalget gjennom 2020 fått et bredere mandat, uttaler Mira Tengesdal Torstenbø, en av partnerne i utvalget. Utvalget har jobbet med å kartlegge risiko for, analysere årsaker til, og utvikle tiltak mot diskriminering og forskjellsbehandling generelt, og tatt utgangspunkt i fem kontekster/organisatoriske prosesser der risiko for diskriminering gjør seg spesielt gjeldende:

  • Rekruttering
  • Forfremmelse og utvikling
  • Tilrettelegging for arbeid og familieliv
  • Lønns- og arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljø, trakassering og kjønnsbasert vold

Mer informasjon om vårt arbeid er tilgjengelig i vår rapport som ble publisert 18. april 2024: "Redegjørelse for arbeidet med likestilling og mot diskriminering"

Se vår rapport fra 2023 her

Se vår rapport fra 2022 her.

Se vår rapport fra 2021 her.

I advokatbransjen er det overrepresentasjon av menn i partnerskapet, og bedre kjønnsbalanse i partnerskapet er viktig for oss. Det sikrer at vi på sikt har de beste hodene, og er viktig for vårt arbeidsmiljø og vår rekrutteringskraft. Bedre kjønnsbalanse i partnerskapet vil reflektere kjønnsbalansen hos våre kunder, og bidra til likestilling i bransjen.

Håvard Sandnes, managing partner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?