logo

Tar ansvar for en grønnere bygg- og eiendomsnæring

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har siden høsten 2020 jobbet tett med klimanettverket Skift. Nettverket teller i dag over 40 medlemmer fra ulike deler av næringslivet, hvor målet er å se på hvordan ulike næringer kan bidra til å nå bærekraftmålene. Partner Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche er en av forfatterne bak Skiftnotatet om bygg og eiendom, og forteller om en bransje som er klar for å ta større klimaansvar.

Byggenæringen med nøkkelrolle

Byggsektoren står for 40 prosent av det globale energiforbruket, og 30 prosent av klimagassutslippene. Det er ingen tvil om at bransjen er et viktig ledd for å oppnå bærekraftmålene. Likevel opplever bransjen at kravene fra myndighetene er både uoversiktlige og ikke strenge nok.

- Bransjen her hjemme er moden for å ta større ansvar enn kravene de blir pålagt, og det trengs et klarere og mer konkret regelverk fra myndighetenes side når det gjelder miljøkrav, sier Knudsen.

Med dette notatet går næringen i front for å se hvordan de kan jobbe grønnere, samtidig som de stiller klare krav og forventninger til myndighetene. I tillegg til Arntzen de Besche har også Veidekke, Multiconsult, OBOS, Renas AS, Microsoft Norge, Miljøstiftelsen ZERO, GK Norge, Elektroforeningen og EFO vært involvert i arbeidet, som ble ledet av Statsbygg.

Konkrete tiltak for en grønnere bransje

Et av de viktigste tiltakene som løftes frem er mulighetene for å utnytte eksisterende bygningsmasse bedre, som også er viktig for å redusere utslippene.

- Strukturert bruk av digitale verktøy, som for eksempel driftsovervåkning, kan bidra til redusert energibruk og økt arealutnyttelse. Utviklingen av nye co-working spaces er også spennende å følge med på, forteller han.

Ombruk er et annet viktig tema

- Dagens regelverk er utfordrende å forholde seg til. I den grad man får til ombruk er det til tross for regelverket. I påvente av mer funksjonelt regelverk, er det positivt at skiftmedlemmene vil se på hvordan de kan redusere sitt klimafotavtrykk gjennom gjenbruk og ombruk ved flytteprosesser, forteller Knudsen.

Tydelige utslippsbegrensninger i Byggteknisk forskrift løftes også frem som et steg i riktig retning. Et annet forslag er at Digitaliseringsdirektoratet sitt kriteriesett for bærekraftige offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg skal videreutvikles.

- Det handler om å bruke de mulighetene som offentlig byggherrer har til å bestemme hva slags prosjekt man ønsker. Vi har et juridisk rammeverk som gjør det mulig å stille miljøkrav i offentlige konkurranser. Det brukes, men ikke av alle. Både strengere regelverk og innkjøpsmakt er viktige juridiske elementer i arbeidet med den grønne omstillingen, avslutter han.

Du kan lese mer om Skift her, og Skiftnotatet her.

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?