logo

Styrker posisjonen på Legal 500

Det anerkjente ratingbyrået Legal 500 publiserte i dag sine resultater for 2021-utgaven. Vi befester posisjonen som et av Norges ledende advokatfirmaer og er rangert i 19 av 19 kompetanseområder. Vi oppnår første- og andreplasseringer innenfor 13 kompetanseområder. 44 av våre advokater er anerkjent i undersøkelsen innenfor sine kjerneområder.

Legal 500 har, basert på intervjuer med kunder av advokatfirmaer og egne undersøkelser, laget resultatlister som rangerer de fremste advokatfirmaene og enkeltadvokater innenfor 19 kompetanseområder i Norge.

Vi er rangert i Band 1 eller 2 innenfor følgende 13 kompetanseområder:

 • Arbeidsrett
 • Bank og finans
 • EU og konkurranserett
 • Entreprise
 • Fast eiendom
 • Forsikring
 • Kapitalmarkedet
 • Offentlige anskaffelser
 • Offshore entreprise og skipsbygging
 • Olje og gass
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Skatt
 • Tvisteløsning og prosedyre

Videre oppnår vi gode resultater innenfor Elektrisitet og Fornybar energi, Fiskeri og Havbruk, Insolvens og Restrukturering, Immaterialrett, Sjørett og TMT (teknologi, media og telekom).

ET BREDT TEAM AV SPESIALISTER

Legal 500 sin rangering tar for seg 19 kompetanseområder og har innenfor hvert område listet opp de advokater som anses å være de fremste på området. De 44 advokatene i Arntzen de Besche som er rangert i 2021-utgaven av Legal 500 er;

Hans Henrik Kværne, Anders Dyrseth, Anders Rødland, Andreas Nordby, Christian Backe, Christopher Hestnes, Eilif S. Koch, Erlend Solberg, Espen I. Bakken, Eyvind Sandvik, Frode Martin Toftevåg, Henrik Braavold Johansen, Håvard Sandnes, Ingeborg Moen Borgerud, Joar Grimsbu, Jon Gresseth, Jon Martin Atkinson, Karl Erik Navestad, Karl Rosén, Knud Jacob Knudsen, Knut Martinsen, Knut-Marius Sture, Lars Horgen Hinze, Marianne Lind Sahl, Mira Tengesdal Torstenbø, Odd-Harald Wasenden, Ole Skeidsvoll Moe, Per A. Dagslet, Per Kristian Ramsland, Pål Sveinsson, Rune Omdal, Rune Tjomsås Andersen, Siril Visnes, Stein Knut Tonning, Stein Ove Solberg, Stian Heimdal, Svein Terje Tveit, Sven Iver Steen, Terje Granvang, Thomas Øslebø, Tommy Dahlen, Trond Kildal, Vidar Løhre

NEXT GENERATION PARTNER

Det er veldig hyggelig å se at 7 av våre partnere er rangert i kategorien Next Generation Partner. Advokater rangert i denne kategorien har inntil fem års erfaring som partner og har mottatt betydelig anerkjennelse i markedet fra klienter og bransjekolleger. De av våre partnere som er rangert i denne kategorien er:

 • Christian Backe (arbeidsrett)
 • Espen I. Bakken (offentlige anskaffelser)
 • Marianne Lind Sahl (kapitalmarkeder)
 • Stian Heimdal (entreprise)
 • Svein Terje Tveit (EU og konkurranserett)
 • Vidar Løhre (Bank og finans)

HVA VÅRE KLIENTER SIER

Resultatene i undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer med våre klienter. Vi takker for de hyggelige tilbakemeldinger våre klienter har formidlet til Legal 500. Noen av omtalene står nedenfor.

 • Extremely knowledgeable, efficient, clear in their advice and trustworthy. Always there when you need them (Arbeidsrett)
 • They are a leading provider of legal advice and assistance in this area. They are a very well-known company in Norway (EU og konkurranserett)
 • Competent, always available, creative in negotiations (Kapitalmarkeder)
 • Always responsive and helpful. Combined competence is unique. Each individual is quick to refer to an expert on the area if needed (M&A)
 • What makes this team unique is the combination of efficiency, availability, and their ability to get a complete understanding of the case (Entreprise)
 • Very good team with high-level performers and solid commercial experience (Tvisteløsning og prosedyre)
 • Flexible, hard-working and delivers on time (often with short delivery time frames) (Forsikring)
 • Cooperative, clever, quick at learning and understanding, effective and available (Offshore construction and shipbuilding)
 • Responsive and practical. Arntzen de Besche has capabilities in the various legal areas to meet my company’s legal needs. The team is timely in responding and practical in their advice (Olje og gass)
 • Always available, competent and knowledgeable, they deliver practical legal advice on time (Offentlige anskaffelser)
 • The team is very competent and is always providing excellent advice in all matters of importance to a real estate company (Fast eiendom)
 • Unique competence in combining legal and business expertise adding exceptional value for the customers (Elektrisitet og fornybar energi)
 • Insolvency and corporate practice on a very high level, with outstanding quality and delivery always on time (Insolvens og restrukturering)
 • High professional quality on IP, and excellent customer responsiveness (Immaterialrett)
 • Efficient, available, cooperative, constructive and highly skilled team members with great knowledge about the area (Sjørett)
 • Young and light footed team. Very easy to work with (TMT)

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?