logo

Nyhetsbrev: Regjeringen vil oppheve den generelle adgangen til midlertidige ansettelser

I dag har arbeidsgivere mulighet til å ansette midlertidig på generelt grunnlag i inntil ett år etter arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f. Regjeringen fremmet i statsråd i dag lovforslag om å fjerne denne adgangen.

Lovforslaget er tilgjengellig her: Prop. 35 L (2021-2022).

Regjeringen er tydelige på at de ønsker å oppheve denne bestemmelsen, slik også Fougner-utvalgets flertall foreslår. Regjeringen mener adgangen til midlertidig ansettelse skal begrenses til situasjoner der det er et særlig og tidsavgrenset behov. Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik viser til at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse.

Pressemeldingen kan leses i sin helhet her.

Forslaget er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen trer i kraft.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?