logo

Lovkommentar til Sliterordningsavtalen

Sven Iver Steen har skrevet lovkommentaren til Sliterordningsavtalen sammen med Ane Apeland som er seniorrådgiver i Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Slitertillegg er en ekstra ytelse til arbeidstakere som tar ut privat avtalefestet pensjon (AFP) før fylte 65 år, og som da trer ut av arbeidslivet.

Slitertillegget følger av sliterordningsavtalen, som ble inngått i 2019 mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), og springer ut av overenskomster med NHO fra 2018 om å benytte kapitalen i Sluttvederlagsordningen til en sliterordning. En parallell ordning ble etablert av arbeidsgiverforeningen Spekter i 2019.

Boken inneholder grundige kommentarer til sliterordningsavtalen og tilhørende regelverk. Kommentarutgaven vil være nyttig for alle som arbeider med arbeidslivsrelaterte og pensjonsfaglige spørsmål som advokater og andre rådgivere samt ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Forfattere: Sven Iver Steen og Ane Apeland
Utgiver: Juridika
År: 2020

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?