logo

Konsekvensene av Covid-19 for advokaters arbeidssituasjon

Før jul avholdt Yngre Advokater Oslo Krets webinar om psykisk helse – et tema som har blitt enda viktigere enn tidligere grunnet den endrede arbeidssituasjonen for mange. Thomas Hansen, PhD, leder av forretningsstøtte i Arntzen de Besche og med doktorgrad i psykologi, og psykolog Catrin Sagen snakket om viktigheten av å ta konsekvensene av den nye arbeidssituasjonen på alvor.

Forskningen viser ganske tydelig at de som best håndterer unntakssituasjoner er de som tar initiativ, og som tar en rolle – gjerne gjennom å være til hjelp for andre. Det å tenke over hvem i sitt nettverk man kan være til hjelp for, og gjøre det lille ekstra for å ivareta folk rundt seg, kan være en måte å hjelpe både andre og seg selv i en utfordrende arbeidssituasjon.

Hansen og Sagen benyttet også anledningen til å minne om at ytterst få ledere har ledet under en pandemi før, og at ledere heller ikke er tankelesere. Ikke overraskende oppfordret psykologene derfor til åpen og ærlig dialog på tvers av roller og stillingsnivåer.

Advokatbladet har skrevet en artikkel om webinaret og temaet som er tilgjengelig her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?