logo

Hvordan er det å være nyansatt når kollegene jobber hjemmefra?

Praten ved kaffemaskinen, gode råd fra nabokontoret og diskusjonene i kantinen. Det er slik vi ofte blir kjent med kollegene våre, og kulturen på arbeidsplassen. Så hvordan er det egentlig å tre inn i en ny stilling, på en ny arbeidsplass, når store deler av bedriften jobber hjemmefra? Vi har tatt en prat med Kathrine Lydersen Hollerud og Marianne Hafstad for å høre hvordan de har opplevd å være ny i en tid hvor det meste foregår digitalt.

AKTIV DELTAKELSE PÅ DIGITALE PLATTFORMER HAR VÆRT VIKTIG

Kathrine Lydersen Hollerud trådte inn i stillingen som advokatfullmektig i Arbeidslivsavdelingen i begynnelsen av mai. Hun opplever at hun har fått tett oppfølging fra kolleger og overordnede, selv om hun har jobbet hjemmefra.

-Noe av utfordringen med å være ny når det meste foregår digitalt, er at dynamikken er annerledes enn når man møtes fysisk. Det kan være lavere terskel å spørre noen personlig enn å kontakte kolleger via teams. Derfor har jeg satt stor pris på at det har vært såpass høy aktivitet og tett oppfølging gjennom ulike digitale verktøy, det har gjort at jeg aldri har følt meg alene, forteller Kathrine.

Marianne Hafstad gikk inn i stillingen som kommunikasjonsrådgiver i slutten av mai. Det meste av både intervjuprosessen og den første tiden som ansatt foregikk digitalt.

- Det var nok litt uvant i starten å skulle prestere i en intervjusituasjon, digitalt. Men alt i alt synes jeg det har gått overraskende bra. Arntzen de Besche bruker Office 365 som samhandlingsverktøy, og har de verktøy og digitale tjenester som trengs, så det dekker behovet. Kolleger har vært dyktige til å ta kontakt både på telefon og gjennom Teams, noe jeg setter stor pris på, sier hun.

Det å starte i en ny virksomhet innebærer å lære om kulturen, menneskene og ikke minst arbeidsoppgavene.

- I en situasjon med hjemmekontor blir det ekstra viktig å skape arenaene hvor man lærer om dette, noe som før pandemien skjedde i uformelle sammenhenger på kontoret. Vi har gjort oss flere erfaringer gjennom denne tiden, og er stolt av hvordan våre faddere og ansatte har tatt imot våre nye kolleger, uttaler HR Manager Magnus Frekhaug.

OPPLEVER HØY GRAD AV TILLIT

Kathrine nevner også tillit som et viktig stikkord i sin nye hverdag, hvor mange av kollegene sitter på ulike steder.

- Jeg opplever at jeg får stor tillit til å løse utfordrende oppgaver, noe som er viktig for mestringsfølelsen. Samtidig stoler de rundt meg på at jeg gjør det jeg skal, noe som gir en god trygghet inn i oppgavene som skal løses, sier hun.

På spørsmål om hva som oppleves viktig i tiden som nyansatt, kan Kathrine og Marianne fortelle at de har satt stor pris på at mange har tatt direkte kontakt for å ønske dem velkommen

- Det har gjort det veldig mye enklere å ta kontakt med kolleger når jeg har spørsmål, samtidig som man blir kjent med folk selv om man sitter på hver sin kant av byen, sier Marianne.

Gjennom pandemien har selvledelse blitt enda mer aktualisert enn det var tidligere. Det krever mye av både den nyansatte, og av arbeidsgiveren.

- Jeg vil anbefale nyansatte å benytte situasjonen til å lære, og å gripe muligheten til å utforske egne behov, motivasjon og styrker knyttet til arbeidet. Relasjonsbygging er en viktig kompetanse for de fleste advokater, og nyansatte kan nå øke tryggheten sin gjennom digital samhandling. En siste anbefaling er å bruke tid på å virkelig lære seg de digitale løsningene som kan bidra til samhandling – det kan gi store effektivitetsgevinster, uttaler Magnus.

DIGITALE LØSNINGER ER EFFEKTIVE

Både Marianne og Kathrine ser mange fordeler med digitale løsninger og hjemmekontor.

- At møter i større grad foregår digitalt har spart oss for mye unødvendig reising, og dermed gjort arbeidsdagen mer effektiv. Det har dessuten gitt oss en større fleksibilitet til å jobbe fra ulike steder, som i noen tilfeller kan være nyttig også etter pandemien, tror Marianne.

Likevel gleder de seg til at kontorlokalene forhåpentligvis fyller seg opp igjen til høsten. For selv om mye kan overføres digitalt, tror de ikke nødvendigvis at kulturen på arbeidsplassen er like overførbar.

- Vi gleder oss skikkelig til vi kan hilse ordentlig på kollegene våre, og til de små uformelle møtene ved kaffemaskinen eller i kantinen for å diskutere stort og smått, fag og trivialiteter, avslutter de.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?