logo

God prosjektledelse skaper merverdi

Vi i Arntzen de Besche er stolte av å kunne fremme en arbeidsmetodikk og en saksmodell som vi jobber etter i både større og mindre saker. Denne er utviklet og testet av dedikerte ansatte og advokater hos oss. Målet og bakgrunnen for å skreddersy en egen saksmodell («AdeBs saksmodell») er å kunne arbeide smartere. For vår del betyr det mer målrettet og strukturert arbeid, med riktig bruk av ressurser og tid.

PROSJEKTLEDELSE ER EN FIRMASATSNING

Vi har i dag en dedikert avdeling bestående av personer med utdanning, sertifisering og bred erfaring med prosjektledelse som har vært med på å skreddersy modellen som vi bruker i selskapet.

Et hovedfokus for firmaet i denne strategiperioden er å styrke kundeopplevelse, hvor prosjektledelse er identifisert som en nøkkelfaktor. Saksmodellen gir viktig forventningsavklaring med klient, god struktur for kommunikasjon, fremdrift, kontroll og fleksibilitet, uttaler Catrine Sommerseth, prosjektkonsulent i Arntzen de Besche.

Catrine jobber fulltid med å bistå og videreutvikle modellen slik at vi til enhver tid kan tilby våre klienter en god opplevelse av saksledelse på våre leveranser. Hun støtter prosjektteamet og får gjennom det viktig erfaring og informasjon som bidrar til at modellen øker verdien av leveransen for kunden.

KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR ALLE ANSATTE


Alle ansatte i selskapet kurses i prosjektledelse basert på Prince2 og vår egen saksmodell. Med dette skaper vi en felles arbeidsmetodikk som gjør at både ressursallokering internt og kommunikasjon med klient blir mer effektiv.

- Som partner i vår avdeling for Anskaffelser og Konkurranserett, er jeg både prosjekteier og prosjektleder i større prosjekter, uttaler Svein Terje Tveit. Prosjektledelse er ikke noe nytt verken for våre klienter eller i advokatbransjen, men det handler om øvelse, repetisjon og bevisstgjøring. Med rette forberedelser, nok mengdetrening og et engasjert team gir det våre klienter en bedre leveranse på tid, kost og kvalitet.

TRANSAKSJONER KREVER GOD PROSJEKTLEDELSE

Vår avdeling for M&A og kapitalmarked arbeider på noen av de største transaksjonene i Norge, og bistår jevnlig norske og utenlandske selskaper i oppkjøp i Norge og utenlands. Vi har derfor stor nytte av saksmodellen i den løpende oppfølgningen av prosjektene.

- God prosjektledelse er et sentralt element i enhver M&A-transaksjon, og vår saksmodell utgjør derfor et viktig verktøy for blant annet å allokere riktige ressurser på ulike deler av transaksjonen, holde kontroll på frister og kostnader i prosesser som gjerne pågår i lengre perioder, uttaler Marianne Lind Sahl, partner og leder av M&A og Kapitalmarked.

STORE TVISTER ER KOMPLISERTE PROSJEKTER

Arntzen de Besche er et av landets ledende miljøer innenfor tvisteløsning og prosedyre. Advokatene jobber med en rekke ulike type tvister. Advokater med fag- og bransjekompetanse er viktig for å skape bærekraftige løsninger i prosjektet, og det fordrer involvering av advokater på tvers i selskapet.

- Som fast advokat i Tvisteløsning- og Prosedyreavdelingen, er jeg tilknyttet flere prosjekter til enhver tid, uttaler Julie Rasmussen Skarpenes. Teamenes sammensetning og størrelse er tilpasset oppdragets art, og jeg opplever at god prosjektledelse er nyttig både i mindre og større saker. Dette legger blant annet til rette for en effektiv fordeling av ressursene på saken, noe som igjen sikrer god fremdrift, struktur og kvalitet på leveransen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?