logo

Bidrag til European Competition Law Review

Partner Svein Terje Tveit har bidratt med en analyse om fellestilbud – et svært omstridt område innenfor konkurranseretten i EU/EØS-medlemslandenes akademiske kretser.

Dansk Højesteret kom i en avgjørelse av 27. november 2019 til at Eurostar Danmark A/S and GVCO A/S kunne ha inngitt egne deltilbud i en anbudskonkurranse for veimerkingstjenester. Retten fastslo da at det forelå et konkurransebegrensende og ulovlig samarbeid mellom konkurrenter. Avgjørelsen er en av flere avgjørelser i Norden de siste par årene som gjelder fellestilbud eller andre typer for anbudssamarbeid.

Sakene føyer seg inn i et mønster med økt fokus på og håndheving av konkurransereglene i anbudskonkurranser – og en streng tilnærming til hva som i konkurranseretten utgjør konkurransebegrensninger etter sitt formål. Artikkelen undersøker hvordan denne strenge nasjonale linjen skal harmoniseres med EU-domstolens generelle praksis vedrørende formålsrestriksjoner, så vel som EU Kommisjonens veiledning for såkalte horisontale konkurransebegrensninger for ulike former for anbudssamarbeid.

Artikkelen undersøker også om det er et gap mellom den rettslige tilnærmingen og den forretningsmessige konteksten som fellestilbud skjer i.

Les hele analysen her.

Forfatter: Svein Terje Tveit
Utgivelsesår: 2020
Tittel: “Joint bidding: a smelly looking fish or a rockpool goby? An update from the Nordics”
Utgiver: European Competition Law Review

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?