logo

Arntzen de Besche i det grønne skiftet

Arntzen de Besche skal være en pådriver i det grønne skiftet. Vårt viktigste bidrag er vår daglige rådgiving til næringslivet, hvor bærekraft og klima blir stadig viktigere. Samtidig er det viktig for oss som selskap å gjøre vårt for å sikre og utvikle det samfunnet vi lever i.

RÅDGIVNING SOM GIR BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Våre kunder består av store, mellomstore og små bedrifter, samt offentlige institusjoner som utgjør en viktig del av det norske samfunnet, næringslivet og den norske verdiskapingen.

- Ved å hjelpe våre klienter med å oppnå sine mål og sitt samfunnsansvar, gjør vi vårt viktigste samfunnsbyggende bidrag, uttaler managing partner Håvard Sandnes.

Dette betyr også å si nei til kunder og mandater når kundens virksomhet, mål eller mandat strider mot vår visjon, kjerneverdier og vår evne å bidra positivt til å bygge samfunnet. Det betyr også at vi skal gi de rette rådene fra et juridisk og profesjonelt synspunkt og derved gjøre det mulig for klienten å kombinere forretningsutvikling, overholde regler og gi juridisk beskyttelse av miljø og klimamål, samfunnsbidrag og sosialt samfunnsansvar.

MILJØFOKUS I SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET


Gjennom strategiske samarbeid med næringslivet, som blant annet gjennom Skift-nettverket og Grønn Byggallianse, setter vi dagsorden i bærekraftige problemstillinger i viktige bransjer.

- I Skift-nettverket samarbeider vi med noen av Norges ledende virksomheter og er pådriver innenfor deres respektive bransjer for å påvirke hvordan innkjøpsprosesser gjennomføres i næringslivet, uttaler Svein Terje Tveit, bærekraftsansvarlig partner i Arntzen de Besche. Våre advokater har ledet arbeidet med å lage ti nye innkjøpsvettregler for grønne innkjøp i samarbeid med Skift, som er tilgjengelig på grønneinnkjøp.no. Vi stiller oss bak prinsippene fordi bærekraftige innkjøp er et effektivt og egnet virkemiddel til å støtte et mer bærekraftig næringsliv. Ikke minst siden det offentlige kjøper inn for over NOK 500 milliarder i året, mens det private kjøper inn for anslagsvis NOK 1600 milliarder i året. Vi oppfordrer din bedrift til å gjøre det samme. Sammen kan vi løfte de grønne innkjøpene.

Sammen med Grønn Byggallianse skal vi arbeide for å oppnå bedre implementering, oppfølging og gjennomføring av miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR i entrepriseprosjekter.

- Bygg- og eiendomssektoren står midt i en grønn omstilling. Grønn Byggallianse sitt arbeid er viktigere enn noensinne, og vi er glade for å bistå med vår juridiske kompetanse, uttaler Knud Jacob Knudsen, leder av entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche i Oslo. I 2021 flytter Arntzen de Besche inn i nye lokaler i VIA-bygget i Oslo som har en av markedets høyeste klimasertifiseringer (BREEAM-NOR Excellent).

KLIMANØYTRAL

I advokatbransjen er størsteparten av CO2-utslipp knyttet til reisevirksomhet og energiforbruk. Pandemien har endret måten vi jobber på og resultert i færre reiser og økt bruk av digitale samarbeidsformer, noe som vil skape positive ringvirkninger fremover.

- Vi ønsker å kompensere for utslippene vi gjør og bestemte oss derfor for å kjøpe EU-kvoter, uttaler Håvard Sandnes. Dette er ett av flere tiltak vi gjør som samlet skal redusere vårt karbonavtrykk. Fra 2018 til 2019 reduserte vi utslippene våre med 20 % - det er en god start og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, uttaler han videre.

Stolt av vår fortid – stolt av vår fremtid.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?