Hopp direkte til innhold

Nærings- og legemiddeljus

Våre advokater har jobbet sentralt i Mattilsynet, deltatt i offentlige lovutvalg på næringsmiddelrettens område, og ellers bistått næringsmiddelbransjen over lang tid.

Firmaets råd bygger derfor på tung kompetanse om de rammebetingelsene som bransjen lever under og inngående kjennskap til bransjenes utfordringer. Dette er kunnskap som bidrar til verdi­skapningen hos firmaets kunder.

Lovgivningen innenfor næringsmiddel- og legemiddelindustrien er omfattende, kompleks og internasjonal. Vi bidrar jevnlig med råd og veiledning samt prosessoppdrag til mange av de største norske og internasjonale aktørene innenfor disse bransjene. Disse kundene trekker veksler på firmaets sterke stilling innenfor WTO-rett, europarett og konkurranserett, og den spiss­kompe­tansen som firmaet har innenfor denne type lovgivning. Dette gjelder f.eks. regulatoriske forhold knyttet til nærings- og legemidler, markedsføring og merking (spørsmål om villedning), eksport og import. På næringsmiddelområdet har firmaet ekspertise innenfor mattrygghet (herunder drikkevannsforvaltning), fôrtrygghet, dyre- plante- og fiskehelse, og dessuten dyrevelferd.   

Våre advokater har skrevet flere juridiske artikler i anerkjente norske og internasjonale tidsskrifter på dette feltet, og brukes jevnlig som foredragsholdere. 

Kontaktpersoner