Hopp direkte til innhold

Valg av vederlagsmodell i tilvirkningskontrakter: muligheter og begrensninger

Kontrakter blir mer kompleks innenfor flere områder. En av utfordringene i slike kontrakter er å fordele kostnad og risiko mellom partene på en hensiktsmessig måte som hensyntar den ønskelige fleksibiliteten. Hvordan sikre best mulig utgangspunkt for et vellykket prosjekt?

Vi inviterer til et seminar for å diskutere utfordringene på tvers av ulike bransjer og fagområder.

Ole Jonny Klakegg (professor i prosjektledelse NTNU) vil lede seminaret. Foredragsholdere er Knut Selliseth (konsulent fra Selliseth & Welde AS) og Geir Barton Torsæter (prosjektleder i Statsbygg), samt representanter fra Arntzen de Besche Advokatfirma. De vil snakke om sine erfaringer med ulike valg av vederlagsmodeller.

Avslutningsvis vil det bli holdt en paneldebatt mellom deltakerne, hvor salen også oppfordres til å bidra. 

 

Kompetanse

Kontaktpersoner