Hopp direkte til innhold

Seminar

Webinarrekke: Praktiske tips til eiendomsutviklere

Vi har gleden av å invitere til en webinarrekke hvor vi vil dele praktiske tips til kjøpere, planleggere og prosjektledere, som kan bidra til å ivareta verdiene gjennom hele utviklingsprosjektet. Foredragsholdere vil være advokatene Thomas Øslebø og Bård K. H. Berge, som begge bistår eiendomsutviklere med kjøp, strategisk planlegging og realisering av bolig- og næringsprosjekter.

De to første webinarene avholdes 6. mai og 3. juni. Det settes av tid til å besvare spørsmål fra deltakerne.

Webinar #1: Opsjoner, rettigheter og regulering

Å se mulighetene som ligger i en eiendom, sikre rettighetene med en akseptabel risiko og å foredle eiendommens verdipotensial gjennom regulering, er sentralt for å skape et vellykket utviklingsprosjekt for enhver eiendomsutvikler. 

Under webinaret deler vi noen erfaringer og tips til hvilke fallgruver man bør unngå i denne fasen.

Tid: 6. mai, kl 08.30-09.30.
Påmelding: meld deg på her.

Webinar #2: Tomtekjøp og gjennomføringsplanlegging

Selger av tomter  krever oftere enn før å ta del i verdistigningen til utviklingsprosjektet. Skal man dele verdistigningen bør kjøper og selger også dele risiko, men dette kan være utfordrende å oppnå i et selgers marked. Risikohåndtering, ved forutsigbare og gjennomførbare reguleringsplaner, blir derfor ofte like viktig som selve vederlagsmodellen.

På dette webinaret deler vi erfaringer med inngåelse av tomtekjøpsavtaler og noen tips til utforming av reguleringsplaner.

Tid: 3. juni, kl 08.30-09.30
Påmelding: meld deg på her

Kompetanse

Kontaktpersoner