Hopp direkte til innhold

Webinarrekke: Hvordan lykkes med offentlige konkurranser i bygg og anlegg?

Arntzen de Besche inviterer til en webinarrekke hvor formålet er å «guide» entreprenørene gjennom en offentlig konkurranse. Videre vil vi gjennomgå sentrale temaer i entreprisekontraktene, som vil gi god forståelse for risikoen i kontraktene og hvordan dette bør håndteres i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Vi vil løpende gi praktiske råd og det vi mener er «best practice». Hver samling vil ha et spesifikt tema.

Til tross for et stort marked er marginene lave. BDOs bransjeanalyse for 2019 viser en gjennomsnittlig driftsmargin på 5 % for anleggsprosjekter, og en gjennomsnittlig driftsmargin på 3,5 % for byggeprosjekter.  Dette er lavt, og vi mener at dette til dels skyldes manglende forståelse for risikoen entreprenørene påtar seg i entreprisekontraktene. 

Det offentlige er landets største oppdragsgiver i bygg og anlegg. Bare innenfor samferdsel planlegger det offentlige å investere 1 200 milliarder i perioden 2022 til 2023.  Det offentlige skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser når kontrakter lyses ut i markedet. Regelverket skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, og samtidig sørge for at oppdragsgiveren opptrer i samsvar med grunnleggende prinsipper. Det er imidlertid et faktum at mange synes regelverket er omfattende og komplekst, og at det er vanskelig å ha oversikt over tilbudsprosessen og hvilke rettigheter man har som tilbyder.

Arrangementer i webinarrekken

1.  Oversikt over anskaffelsesprosessen fra A- Å – Identifisere risiko i tilbudsfasen

Foredragsholdere: Frida May Behrens, Espen Bakken og Stian Heimdal

Tid: 20. mai 09.00-10.00
Påmelding: Meld deg på her.

2. Utførelsesentreprise – Hvem har risikoen for hva?

Foredragsholdere: Stian Heimdal, Ea Herstad Øverås og Snorre Waage Sand

Tid: 10. juni kl 09.00-10.00
Påmelding: Meld deg på her.

3.  Totalentreprise – Hvem har risikoen for hva? 

Foredragsholdere: Jørgen Birkeland og Julie Almedal Hellevik

Tid: 24. juni kl 09.00-10.00
Påmelding: Meld deg på her.

4. Avvik fra anbudsdokumentene

Foredragsholdere: Espen Bakken og Hanna Lundeberg Raanes

Dato: 23. september kl 09.00-10.00
Påmelding: Meld deg på her.

5. Lovlig samarbeid mellom entrepenører og ulike samarbeidskonstellasjoner

Foredragsholdere: Espen Bakken og Frida May Behrens

Dato: 14. oktober kl 09.00-10.00
Påmelding: Meld deg på her.

6. Forhandling i offentlige anskaffelser

Foredragsholdere: Svein Terje Tveit og Kristine Farestvedt Nesse

Dato: informasjon kommer

7. Hvordan håndtere avvik, uklarheter og ubalanserte konkurransegrunnlag?

Foredragsholdere: Kristine Farestvedt Nesse, Wenche Maartmann-Moe og Vjosa Maxhuni

Dato: informasjon kommer

8. Oppdragsgivers tilbudsevaluering

Foredragsholdere: Frida May Behrens og Kristine Farestvedt Nesse

Dato: informasjon kommer

9. Endringer i entreprisekontrakter – og forholdet til anskaffelsesregelverket

Foredragsholdere: Frida May Behrens og Ea Herstad Øverås 

Dato: informasjon kommer

10. Praktisk håndtering av plunder og heft

Foredragsholdere: Wenche Maartmann-Moe, Vjosa Maxhuni og Erlend Indrebø Andås 

Dato: informasjon kommer

Kontaktpersoner