Hopp direkte til innhold

Seminar

Euronext growth notering – muligheter og erfaringer

  • Tid: 11. mars 2021 10:00 - 11:00
  • Sted: Digitalt. Link sendes ut dagen før.
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift.

SR-Bank Markets, KPMG og Arntzen de Besche inviterer til webinar om notering på Euronext Growth.

Foredragsholdere vil ta for seg følgende tema:

Markedet, investorene og prosessen

SR-Bank Markets vil gi et innblikk i markedets appetitt og utviklingen av Euronext Growth, hva som er investorenes fokus, samt dele noen tanker om hjørnesteiner for en vellykket noteringsprosess.

Nye regler i 2021

KPMG vil gjennomgå nylig innførte endringer av opptaksreglene og de løpende forpliktelsene på Euronext Growth med fokus på krav til gjennomføring av due diligence, løpende rapportering og krav til økonomifunksjonen. De vil dele råd om blant annet organisering av økonomifunksjon basert på erfaring så langt med notering av selskap på Euronext Growth.

Klar for børs?

Forberedelser er viktig. Arntzen de Besche vil belyse dette med erfaringer knyttet til a) aksjonærstrukturen, aksjekapital og opsjoner, derivater og finansielle instrumenter og b) fallgruver knyttet til håndtering av informasjonsplikt.

Kontaktpersoner