Hopp direkte til innhold

Seminar

Endringer i byggherreforskriften - hva nå?

  • Tid: 08. januar 2021 09:00 - 10:45
  • Sted: Digitalt. Link sendes ut dagen før.
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift

Byggherreforskriften pålegger byggherren viktige offentligrettslige plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Formålet er å verne arbeidstakere mot farer på arbeidsplassen og fremme seriøsitet.

Den 1. januar 2021 inntrer de nye endringene i byggherreforskriften. Hvilke rettslige og praktiske konsekvenser vil dette ha for aktørene i bygg og anleggsbransjen? Arntzen de Besche inviterer til webinar der vi svarer på dette.

Med oss har vi et solid panel:

Arrangementet er rettet mot byggherrer, entreprenører, rådgivere, arkitekter, leverandører og andre som påvirkes av byggherreforskriften.

I etterkant av seminaret tilbyr vi digitale møter med Arntzen de Besches advokater på 20 minutter hvor vi svarer på spørsmål i forbindelse med endringene i byggherreforskriften. Påmelding til dette gjøres ved å huke av for dette i påmeldingsskjemaet nedenfor. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis i webinaret. Spørsmål kan også stilles i forkant og sendes til eller .

Kompetanse

Kontaktpersoner