Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB-dagene: Webinar - Sivilprosess

  • Tid: 28. mai 2021 09:15 - 11:00
  • Sted: Digitalt
  • Påmeldingsfristen er utgått

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i sivilprosess.

Våre partnere Andreas Nordby og Wenche Maartmann-Moe foredrar om temaet «Ett eller flere krav?»

Manuduksjonen vil gi en oversikt over tvistelovens begrep «krav» - som blant annet har betydning for hva det kan gås til sak om, grunnlaget for rettens avgjørelse, litispendens og rettskraft.

Andreas har blant annet fire års erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, har utgitt bok om gruppesøksmål og leder Arntzen de Besches avdeling for tvisteløsning i Oslo. Wenche har bred kunnskap om kontraktsrett og tvisteløsning, og har over 10 års erfaring som advokat. 

Manuduksjonen holdes digitalt. Påloggingsinformasjon vil bli tilsendt alle deltakere i forkant av manuduksjonen. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne underveis via chat eller Q&A.

Vi gleder oss!

Kontaktpersoner